Aanmelden

Opgelet: aanpassingen aanmeldingen (16/05/19)

Volgend jaar komen er aanpassingen op het gebied van aanmeldingen.  We proberen jullie hiervan zo snel mogelijk te informeren.  Momenteel is het nog niet mogelijk om aanmeldingen te doen voor volgend schooljaar.  Dit deel is nog onder constructie.  

Zodra dit mogelijk is, houden we jullie via de website,  de ankers op de scholen en via een communicatie op de hoogte.

Indien u een ondersteuningsvraag heeft met betrekking tot leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, is het belangrijk om te weten in welke fase van het zorgcontinuüm de ondersteuningsvraag zich situeert.

Voorlopige opstelling voor volgend jaar

WIE
VIA
ONDERSTEUNING

BREDE Types:

BasisAanbod, type 3, type 9

Diplon

Ondersteuningsnetwerk

VOKAN

 

Types:

2,4,6,7

Diplon

Ondersteuningsnetwerk

Buo in VOKAN

of in samenwerking

Types:

2,4,6,7

Rechtstreeks

bij BuO

Ondersteuning vanuit

BuO

Fase 0 en 1

De school neemt de zorg voor leerlingen in deze fase zelf op. De Pedagogische Begeleidingsdienst (PBD) en het CLB kunnen hierbij ondersteuning bieden. Ondersteuningsvragen die zich situeren op fase 0 en 1  worden niet door het ondersteuningsteam opgenomen.

Fase 2 en 3

Vanaf een leerling zorg nodig heeft in fase 2 of 3 zal het CLB samen met school,  leerling en ouders een handelingsgericht diagnostisch traject starten.  Samen wordt bekeken welke hulp een gepast antwoord kan bieden: CLB,  hulpverlening binnen de diensten van Jeugdhulp of het ondersteuningsteam.