Aanmeldingen fase 0 en 1

Fase 0 en 1

Scholen hebben de opdracht om met brede zorg te werken aan de ontplooiing van iedere leerling. Het zorgcontinuüm beschrijft hoe een school het zorgbeleid kan uitbouwen in 4 fasen. Het is een veelgebruikt kader waarnaar verwezen wordt in het decreet, betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Bij fase 0 en 1 heeft de school de regie in handen, in samenwerking met leerling en ouders, eventueel met ondersteuning van pedagogische begeleidingsdienst en CLB.

Specifieke info over het zorgcontinuüm vind je hier.

Indien je als school een ondersteuningsvraag op fase 0 en 1 hebt, kan je hier rechtstreeks je aanvraag doen.

 

Leersteuncentrum VOKAN vzw
Pastorijstraat 6
2930 BRASSCHAAT
BE0802.904.335

 

 

Tel: +32 3 283 80 01

info@vokan.be