Aanmeldingen fase 0 en 1

Fase 0 en 1

Scholen hebben de opdracht om met brede zorg te werken aan de ontplooiing van iedere leerling. Het zorgcontinuüm beschrijft hoe een school het zorgbeleid kan uitbouwen in 4 fasen. Het is een veelgebruikt kader waarnaar verwezen wordt in het decreet, betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Bij fase 0 en 1 heeft de school de regie in handen, in samenwerking met leerling en ouders, eventueel met ondersteuning van pedagogische begeleidingsdienst en CLB.

Specifieke info over het zorgcontinuüm vind je hier.

Indien u als school een ondersteuningsvraag op fase 0 en 1 heeft, kan je hier rechtstreeks aanmelden.