Aanmeldingen fase 2 en 3

Aanmelding fase 2 en 3

Ondersteuningsvragen die zich situeren in fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm worden door het ondersteuningsteam waartoe de school is aangesloten opgenomen.

Onze aanmeldingsprocedure verloopt via de externe website www.diplon.be

Om te kunnen aanmelden, dienen scholen zich eerst te registreren op DIPLON. Dit kan enkel op uitnodiging van het ondersteuningsnetwerk.

In DIPLON staat iedere school geregistreerd met een
schoolverantwoordelijke, afdelingsverantwoordelijken (bv. een directie
of leerlingbegeleider of zorgleerkracht/coördinator per graad of per
niveau die de aanvragen indient en kan meelezen) en schoolcontacten
(leerkrachten die de aanvraag enkel kunnen inkijken). Omdat ieder
schooljaar deze rollen wel eens kunnen wijzigen in een school, tonen we u
in onderstaand filmpje hoe een schoolverantwoordelijke eenvoudig deze
rechten kan toewijzen.

Hulp nodig? Contacteer Tine Verwulgen 0499/59.71.14

Werkversie op Diplon

Afdelingsverantwoordelijke wijzigen