Aanmeldingen fase 2 en 3

Aanmelding fase 2 en 3

Ondersteuningsvragen die zich situeren in fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm worden door het ondersteuningsteam waartoe de school is aangesloten opgenomen.

Onze aanmeldingsprocedure verloopt via de externe website https://diplon.be/

Om te kunnen aanmelden, dienen scholen zich eerst te registreren op DIPLON. Dit kan enkel op uitnodiging van het ondersteuningsnetwerk.

In DIPLON staat iedere school geregistreerd met een schoolverantwoordelijke, afdelingsverantwoordelijken (bv. een directie of leerlingbegeleider of zorgleerkracht/coördinator per graad of per niveau die de aanvragen indient en kan meelezen) en schoolcontacten (leerkrachten die de aanvraag enkel kunnen inkijken). Omdat ieder schooljaar deze rollen wel eens kunnen wijzigen in een school, tonen we u in onderstaand filmpje hoe een schoolverantwoordelijke eenvoudig deze rechten kan toewijzen.

Hulp nodig? Contacteer Elke De Saeger 0499/92.30.75 of Tine Verwulgen 0499/59.71.14

Werkversie op Diplon

Afdelingsverantwoordelijke wijzigen