Nieuwe aanmelding

Om onze aanmeldingen GDPR-compliant te maken wordt er hard gewerkt aan een digitaal platform.
 
Voorlopig worden alle vragen door het anker samen met jullie schoolteam bekeken. Vanaf het digitaal systeem op punt staat, zal ineens definitief met het (gemotiveerd) verslag aangemeld kunnen worden, vermoedelijk vanaf de tweede week van september.
 
We hopen u hierover snel te informeren via het anker van jullie school. Meer info ten laatste op ons infomoment 11 september in Malle.
 
Bedankt voor uw geduld.

Ik vraag ondersteuning voor...
De ondersteuningsvraag werd overlegd met
Wat voor documenten heeft de leerling?
Had de leerling eerder al ondersteuning? Duid aan door welke instantie