Diplon

Ondersteuningsvragen die zich situeren in fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm worden door VOKAN opgenomen.

Onze aanmeldingsprocedure verloopt via de externe website www.diplon.be

Om te kunnen aanmelden, dienen scholen zich eerst te registreren op DIPLON. Dit kan enkel op uitnodiging van het leersteuncentrum.

In DIPLON staat iedere school geregistreerd met een schoolverantwoordelijke, afdelingsverantwoordelijken (bv. een directie of leerlingbegeleider of zorgleerkracht/coördinator per graad of per niveau die de aanvragen indient en kan meelezen) en de schoolcontacten (leerkrachten die de aanvraag enkel kunnen inkijken). Omdat ieder schooljaar deze rollen wel eens kunnen wijzigen in een school, tonen we u in onderstaand filmpje hoe een schoolverantwoordelijke eenvoudig deze rechten kan toewijzen.

Hulp nodig? Contacteer VOKAN +32 3 283 80 01

Leersteuncentrum VOKAN vzw
Pastorijstraat 6
2930 BRASSCHAAT

 

 

Tel: +32 3 283 80 01

info@vokan.be