Ouders

Heb je vragen of zorgen over je kind? Bespreek dit eerst met de school. De school en het CLB bekijken of deze vraag binnen de school kan worden aangepakt. Als er meer nodig is voor uw kind, neemt de school contact op met ons ondersteuningsnetwerk VOKAN.

VOKAN werkt zo lang als nodig, niet langer dan nodig. Trajecten kunnen starten/stoppen op eender welk moment in de loop van het schooljaar.

We werken op maat: Samen gaan we na wat er mogelijk is. Wat is zinvol?
Wat heeft dit kind nodig? Wat heeft de school nodig? Wat heeft de leerkracht nodig? Wat heeft de ouder nodig?
Wat werkt? Waar is dit kind sterk in?

Graag vanuit respect, vertrouwen, echtheid en een positieve kijk van alle partijen.

Ook willen we ouders de kans geven contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken via mail op info@vokan.be.