Ondersteuning is …

  • Vraaggestuurd
   • Heb je vragen of zorgen over je kind? Bespreek dit eerst met de school.
   • De school en het CLB bekijken of deze vraag binnen de school kan worden aangepakt.
   • Als er meer hulp nodig is, en het antwoord hierop is hulp van het ondersteuningsnetwerk, neemt de school contact op met VOKAN.
  • Flexibel
   • Zo lang als nodig, niet langer dan nodig
   • Kan starten/stoppen op elk moment in de loop van het schooljaar
   • Wisselende ondersteuner afhankelijk van de hulpvraag
  • Op maat
   •  ondersteuning voor leerling (en)
   • ondersteuning voor leerkracht (en)
   • ondersteuning voor de school
  • Laagdrempelig 
handen