Ondersteuning is …

handen
 • Vraaggestuurd
  • De school (in overleg met CLB en ouders) stelt ondersteuningsvraag aan VOKAN

 • Flexibel
  • Zo lang als nodig, niet langer dan nodig
  • Kan starten in de loop van het schooljaar
  • Wisselende ondersteuner afhankelijk van de hulpvraag

 • Op maat
  • Zichtbaar tot op de klasvloer
  • Leerkrachtgericht
  • Teamgericht
  • Leerlinggericht

 • Laagdrempelig