Ondersteuning nodig?

Wie komt er in aanmerking voor ondersteuning?

 • Ondersteuning vanuit VOKAN voor leerlingen met:
  • terugkeer uit type basisaanbod
  • gedrags-/emotionele problemen (als er een handelingsgericht traject is afgelegd)
  • STOS (spraak-taal-ontwikkelingsstoornis)
  • ASS (autismespectrumstoornis)
 • Ondersteuning vanuit andere bestaande diensten uit het buitengewoon onderwijs :
  • matige en zware verstandelijke beperkingen
  • fysieke beperking
  • visuele beperking
  • auditieve beperking

Ondersteuning nodig?

zorg nodig?

Hoe verloopt een traject?

verloop traject

Belang van samenwerking met alle partijen!

 • Samenwerking is belangrijk en noodzakelijk!
 • Intensiteit is afhankelijk van de ondersteuningsvraag
 • Afspraken over hoe de communicatie zal lopen, worden gemaakt met alle partijen
alle partners

 

 

Getuigenissen