Ondersteuning nodig?

Belang van samenwerking met alle partijen!

 • Samenwerking is belangrijk en noodzakelijk!
 • Intensiteit is afhankelijk van de ondersteuningsvraag
 • Afspraken over hoe de communicatie zal lopen, worden gemaakt met alle partijen

Getuigenissen

Wie komt er in aanmerking?

Wie komt er in aanmerking voor ondersteuning

ondersteuning vanuit vokan

Leerlingen met een profiel / diagnose

 • basisaanbod
 • gedrag en emotionele problemen
 • STOS (spraak en taalontwikkelingsstoornis)
 • autisme
 • matige tot ernstige mentale beperking
ondersteuning vanuit een andere dienst uit het buitengewoon onderwijs

Leerlingen met een profiel / diagnose

 • Fysieke beperkingen
 • Visuele beperkingen
 • Auditieve beperkingen

 

Ondersteuning nodig?

Heb je ondersteuning nodig?

 • School, CLB en pedagogische begeleidingdienst (PBD) als partners op fase 0 en 1.
 • Ondersteuning mogelijk in fase 2 en 3.
 • Geen ondersteuning wanneer er nog geen handelsgericht diagnostisch-traject (HGD traject) doorlopen werd.

Verloop van de ondersteuning

Verloop van de ondersteuning