Opleiding leerondersteuners

Leerondersteuners hebben verschillende achtergronden en expertises. 

Vaak hebben zij al ervaring binnen het gewoon of buitengewoon onderwijs alvorens zij bij VOKAN starten. 
Ook mensen met ervaring binnen welzijn werken bij VOKAN.
 
Binnen het VOKAN-team werken:
  • leraren
  • logopedisten
  • psychologen
  • orthopedagogen
  • kinesisten
  • ergotherapeuten
  • maatschappelijk werkers
  • sociaal verpleegkundigen

Leersteuncentrum VOKAN vzw
Pastorijstraat 6
2930 BRASSCHAAT
BE0802.904.335

 

 

Tel: +32 3 283 80 01

info@vokan.be