Ouders

Heb je vragen of zorgen over je kind?

 • Bespreek dit eerst met de school!
 • De school en het CLB bekijken of deze vraag binnen de school kan worden aangepakt.
 • Als er meer nodig is voor uw kind, neemt de school contact op met ons ondersteuningsnetwerk VOKAN.

Op dinsdag 11 september 2018 vond het infomoment van het schooljaar 2018-2019 plaats. Kon u niet aanwezig zijn of wil u de hand-out van het infomoment nog eens nalezen, klik dan dan hier .

 • VOKAN werkt op maat: zo lang als nodig, niet langer dan nodig:  Trajecten kunnen starten/stoppen op eender welk moment in de loop van het schooljaar.

 

 • We werken op maat:
  • Samen gaan we na wat er mogelijk is.
  • Wat is zinvol?
  • Wat heeft dit kind nodig?
  • Wat heeft de school nodig?
  • Wat heeft de leerkracht nodig?
  • Wat heeft de ouder nodig?
  • Wat werkt?
  • Waar is dit kind sterk in?

 

 • Graag vanuit respect, vertrouwen, echtheid en een positieve kijk van alle partijen.

 

 • Ook willen we ouders de kans geven contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken via mail op info@vokan.be.

Om u beter te informeren over de wijzigingen ten op zichte van het vroegere GON en om de werking van het ondersteuningnetwerk VOKAN te verduidelijken, hebben wij een infofomder voor ouders gemaakt.

Klik hier om de infofolder voor ouders te dowmoaden