Partners

In onze werking is samenwerking met ander partners essentieel.  Samenwerking en communicatie zijn zeer belangrijk. Als ondersteuningsteam werken wij in partnerschap met de volgende partners in het leerproces:

Ouders

Heb je vragen of zorgen over je kind?

 • Bespreek dit eerst met de school!
 • De school en het CLB bekijken of deze vraag binnen de school kan worden aangepakt.
 • Als er meer nodig is voor uw kind, neemt de school contact op met ons ondersteuningsnetwerk VOKAN.
 

VOKAN werkt op maat: zo lang als nodig, niet langer dan nodig:  Trajecten kunnen starten/stoppen op elk moment in de loop van het schooljaar.

 • We werken op maat:
  • Samen gaan we na wat er mogelijk is.
  • Wat is zinvol?
  • Wat heeft dit kind nodig?
  • Wat heeft de school nodig?
  • Wat heeft de leerkracht nodig?
  • Wat heeft de ouder nodig?
  • Wat werkt?
  • Waar is dit kind sterk in?

Ook willen we ouders de kans geven contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken via mail op info@vokan.be.

VOKAN organiseert op regelmatige tijdstippen ouderavonden. Hier kan u als ouder steeds terecht voor vragen en bedenkingen.

Indien je voor je kind een overleg wil met het CLB, dan neem je hiervoor rechtstreeks contact op met de school of het CLB zelf. Contactgegevens van het CLB dat verantwoordelijk is voor de school waar uw kind schoolloopt staan vermeld in het schoolreglement of kan u vinden op de website van de school.

Klik hier om zelf op zoek te gaan naar het CLB dat verbonden is met de school van je kind.

Info scholen

Er zijn heel wat scholen die voor de ondersteuning van hun leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften beroep doen op het ondersteuningsnetwerk VOKAN.

Je kan onze ondersteuners tegenkomen van Hoogstraten tot Lier, van Stabroek tot Malle, van Essen tot Wommelgem. Hieronder zie je een kaart waar onze ondersteuners momenteel aan het werk zijn. Ons team is onderverdeeld in kleinere teams die allemaal een eigen kleur hebben gekregen.

Volgende scholen voor buitengewoon onderwijs zijn partner binnen ons ondersteuningsnetwerk:

   • BuLO Kristus Koning te Sint-Job – in ‘t – Goor (type basisaanbod en type 9)
   • BuBaO Berkenbeek te Wuustwezel (type basisaanbod, type 2 en type 9)
   • BuBaO De Mostheuvel te Malle (type 3 en type 9)
   • BuBaO Sint-Rafaël te Sint-Job – in ‘t – Goor (type 2)
   • BuBaO De Regenboogschool te Kessel (type basisaanbod, type 2 en type 9)
   • BuSO De Regenboogschool te Kessel (type basisaanbod en type 9)
   • BuSO ’t Lommert te Schoten (type basisaanbod en type 9)
   • BuSO Kristus Koning te Sint-Job – in ‘t – Goor (type 3 en type 9)
   • BuSO Het Kompas te Sint-Job – in ‘t – Goor (type 3 en type 9)
   • BuSO Berkenbeek te Wuustwezel (type basisaanbod, type 2 en type 9)
   • BuBaO en BuSO Pulderbos te Zandhoven (type 5)

Als ondersteuningsnetwerk werken wij ook nauw samen met de pedagogische begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen Regio Antwerpen.

De pedagogische begeleidingsdienst begeleidt scholen indien ze ondersteuningsvragen hebben die zich situeren op fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm.

Klik hier om naar de website van de pedagogische begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen Regio Antwerpen te gaan.

CLB

‘Zorgnoden van een leerling worden door de school samen met het CLB bekeken. In een handelingsgericht diagnostisch traject samen met de CLB-medewerker wordt verkend wat er nodig is voor dit kind in deze klas. Waar heeft de leerkracht, de klasgroep of ditt kind nood aan? In sommige gevallen is het nodig door te verwijzen naar externe partners of het ondersteuningsnetwerk. Soms volstaat het ook extra aanpassingen te voorzien voor de leerkracht of de leerling, zonder bijkomende externe hulp. Meer info over de werking van het CLB vindt u op hun website.