Scholen

Er zijn heel wat scholen die voor de ondersteuning van hun leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften beroep doen op het ondersteuningsnetwerk VOKAN.

Bent u beniewd naar welke scholen allemaal aangesloten zijn bij VOKAN? Klik dan hier

Op dinsdag 11 september 2018 vond het infomoment van het schooljaar 2018-2019 plaats. Kon u niet aanwezig zijn of wil u de hand-out van het infomoment nog eens nalezen, klik dan dan hier.

Het VOKAN-platform