test

1 februari: tweede teldag voor de kleine types 2,4,6,7

Vanaf 1 september 2019 werd een andere financiering voorzien voor de kleine types (type 2,4,6,7) dan voor de brede types (type basisaanbod, type 3,type 9).

Voor ondersteuningsnetwerk VOKAN hoeven de scholen voor de teldag van 1 februari enkel de nieuwe inschrijvingsverslagen en (gemotiveerde) verslagen voor type 2,4,7 aan te melden via DIPLON. Van hieruit gebeurt er een rechtstreekse koppeling met Agodi. Scholen hoeven  niet meer apart via het softwarepakket van de school aan Agodi te kennen geven dat ze voor ondersteuning van de kleine types wensen samen te werken met het Ondersteuningsnetwerk VOKAN.

Scholen die ondersteuning voor type 2,4,6,7 rechtstreeks bij een BuO-school wensen aan te vragen, wenden zich rechtstreeks tot de contactpersonen van de betreffende BuO-scholen.

Leersteuncentrum VOKAN vzw
Pastorijstraat 6
2930 BRASSCHAAT
BE0802.904.335

 

 

Tel: +32 3 283 80 01

info@vokan.be