Visie

Vanuit de kracht van het samenwerken willen we iedereen ten volle laten ontwikkelen naar zijn eigen mogelijkheden voor een mooie toekomst. Hierbij hanteren we niet de norm als leidraad, maar wel het eigen functioneren, de eigen veerkracht en het eigen welbevinden van elk individueel kind, individuele leerkracht en de groepen waarbinnen zij functioneren.

Samen willen we naar een krachtigere leeromgeving evolueren waarbij we scholen sterker maken in het werken met en kijken naar alle kinderen met hun specifieke talenten als vertrekpunt. Dit in een sfeer van positiviteit waarbij uitgegaan wordt van diversiteit om te evolueren naar echte inclusie.

We willen vanuit het onderwijsnetwerk samen met de andere partners nadenken en op stap gaan om in kleine stapjes ruimer te leren kijken en te gaan verbreden. Ons doel hierbij is leerkrachten en leerlingen een brede ontwikkeling aan te bieden waarbij er gekeken wordt naar de persoon als geheel.

Om deze mindshift in het onderwijslandschap te bekomen wil het onderwijsnetwerk graag faciliteren om het beste in zowel de leerlingen als de leerkrachten naar boven te halen en hen alle kansen te bieden tot ontwikkeling. Ook uitwisseling, dialoog, ontmoeten en verbinden lijken ons hierbij sleutelwoorden in het hele proces.

We willen mensen in beweging brengen en mogelijkheden creëren om via een flexibel ontwikkelingsproces te evolueren naar autonomie (van ‘moeten’ naar ‘willen’).  Hierbij willen we de zin in leren en leven aanwakkeren.

We willen leerlingen en leerkrachten in hun kracht zetten en in verbinding laten gaan zodat zij maximale ontwikkelingskansenervaren vanuit een innerlijke flow. Hiervoor is het belangrijk dat alle partners samen en in verbinding rond de leerling staan en hem hierbij ten volle ondersteunen.