Voor onze ouders

Hoe werken we???

 1. Indien u een probleem opmerkt, bespreek dit dan met de school en het clb.
 2.  De school en het clb gaan dan samen bekijken of er genoeg ondersteuning mogelijk is binnen de school.
 3.  Indien er nog nood is aan extra ondersteuning, gaat de school de vraag stellen aan het ondersteuningsnetwerk.
 4. Het ondersteuningsnetwerk bekijkt de vraag en zoekt dan een ondersteuner met de juiste expertise.
 5.  Uw kind, de leerkracht of het leerkrachtenteam worden begeleid zolang als nodig, maar niet langer dan noodzakelijk.
VOKAN werkt op maat:
 • zo lang als nodig, niet langer dan nodig:  Trajecten kunnen starten/stoppen op eender welk moment in de loop van het scholjaar.
 • Samen gaan we na wat er mogelijk is.
 • Wat is zinvol?
 • Wat heeft dit kind nodig?
 • Wat heeft de school nodig?
 • Wat heeft de leerkracht nodig?
 • Wat heeft de ouder nodig?
 • Wat werkt?
 • Waar is dit kind sterk in?
 • Graag vanuit respect, vertrouwen, echtheid en een positieve kijk van alle partijen.

Waar kan je terecht???

Stap 1: Op de school van je kind. Hier kan samen gekeken worden welke hulpvraag er juist is. Zij kunnen het dossier dan verder sturen.

Stap 2: Rechtstreeks bij een ondersteuner. Normaal zijn jullie al in het bezit van contactgegevens van je ondersteuner. Zij staan altijd klaar om je verder te helpen.

Stap 3: Bij het clb dat verbonden is aan de school van je kind. Klik door op deze link en kom uit bij een lijst met alle mogelijke clb’s. Selecteer dan het clb dat samenwerkt met jullie school.

Stap 4: Via deze site. Er bestaat ook altijd de mogelijk om ons gewoon een mailtje te sturen via info@vokan.be

Wie???

Scholen voor gewoon onderwijs vormen samen met scholen buitengewoon onderwijs, CLB en pedagogische begeleiding het regionaal ondersteuningsnetwerk Vokan. Samen gaan we een partnerschap met ouders en andere mensen die eventueel betrokken zijn.

Op dinsdag 11 september 2018 vond het infomoment van het schooljaar 2018-2019 plaats. Kon u niet aanwezig zijn of wil u de hand-out van het infomoment nog eens nalezen, klik dan dan hier .

Leersteuncentrum VOKAN vzw
Pastorijstraat 6
2930 BRASSCHAAT
BE0802.904.335

 

 

Tel: +32 3 283 80 01

info@vokan.be