Waar staan we voor?

 • Ontwikkeling mogelijk maken
  • van en met alle partners
  • vanuit diversiteit, mogelijkheden en motivatie
  • blijvend leren 
 • Samen
  • in relatie met leerkracht, leerling en ouders
  • elkaar inspireren
  • iets nieuws creëren
 • Verbinden