Wie krijgt ondersteuning?

 • Vanuit VOKAN
  • Leerlingen van het basisaanbod (voorheen type 1 en type 8)
  • Leerlingen met gedrags- en/of emotionele problemen (type 3)
  • Leerlingen met een autismespectrumstoornis (type 9)
 • Ondersteuning vanuit VOKAN in samenwerking met de scholen BuO
  • Leerlingen met een matige tot ersntige verstandelijke beperking (type 2)
  • Leerlingen met een motorische beperking (type 4)
  • Leerlingen met een auditieve beperking (type 7 auditief)
  • Leerlingen met een spraak-taal-ontwikkelingsstoornis (type 7 STOS)
 • Vanuit een samenwerkingsverband met BuO Ganspoel of BuO Woluwe
  • Leerlingen met een visuele beperking (type 6)