Wie krijgt ondersteuning?

Wat betekent dit voor uw kind?

1. Uw kind heeft geen bijzondere zorgnood.

Er verandert niets, tenzij achter de schermen.

 

2. Uw kind heeft wel een bijzondere zorgnood.

Mogelijk komt uw kind nu wel in aanmerking voor ondersteuning, na overleg met het CLB en de school.

Verschillende vormen van ondersteuning

 • Vanuit VOKAN
  • Leerlingen van het basisaanbod (type BA)
  • Leerlingen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking (type 2)
  • Leerlingen met gedrags- en/of emotionele problemen (type 3)
  • Leerlingen met een motorische beperking (type 4)
  • Leerlingen met een auditieve beperking (type 7 auditief)
  • Leerlingen met een spraak-taal-ontwikkelingsstoornis (type 7 STOS)
  • Leerlingen met een autismespectrumstoornis (type 9)
 • Vanuit een samenwerkingsverband met een expertisecentrum
  • Leerlingen met een visuele beperking (type 6)

Leersteuncentrum VOKAN vzw
Pastorijstraat 6
2930 BRASSCHAAT
BE0802.904.335

 

 

Tel: +32 3 283 80 01

info@vokan.be