Wie krijgt ondersteuning?

 • Vanuit VOKAN
  • Leerlingen van het basisaanbod (voorheen type 1 en type 8)
  • Leerlingen met gedrags- en/of emotionele problemen (type 3)
  • Leerlingen met een STOS-problematiek (spraak-taal-ontwikkelingsstoornis) (type 7 STOS)
  • Leerlingen met een autismespectrumstoornis (type 9)
  • Leerlingen met een matige tot ersntige verstandelijke beperking (type 2)
 • Vanuit bestaande diensten uit BuO
  • Leerlingen van de types 4, 6, 7 (auditief)