Wie zijn we?

Het VOKAN-ondersteuningsteam

VOKAN ondersteuningsnetwerk wordt gevormd door een 100-tal scholen voor basisonderwijs en een 50-tal scholen voor secundair onderwijs die samenwerken met 7 scholen buitengewoon basisonderwijs en 5 scholen buitengewoon secundair onderwijs,  CLB en pedagogische begeleiding. Dit in partnerschap met ouders,  MFC(*),  CAR(**) en andere externe diensten.

(*) MFC = Multifunctionele centra
(**) CAR = Centra voor ambulante revalidatie

Het Vokan platform

directeur

Koen Bernaers

monitor

 

competentiebegeleider

 

netwerker

organisatiebouwer

ontwikkelaar