top of page

Een team bestaat uit +/- 8 à 12 leerondersteunersen elke regio
/scholencluster bevat 7 à 10 scholen

Een team bestaat uit +/- 8 à 12 leerondersteunersen elke regio
/scholencluster bevat 7 à 10 scholen

Een team bestaat uit +/- 8 à 12 leerondersteunersen elke regio
/scholencluster bevat 7 à 10 scholen

Werkingsgebied

167 scholen sloten zich reeds aan bij VOKAN, deze zijn verdeeld in enkele scholenclusters.

 • Noord: Team Essen, Team Kalmthout,
  Team Kapellen, Team Ekeren.

 • Oost: Team Zandhoven, Team Hoogstraten, Team Oostmalle, Team Brecht.

 • Zuid: Team Nijlen, Team Ranst, Team Lier Rand en Team Lier Centrum.

 • West: Team Wijnegem, Team Brasschaat Noord, Team Brasschaat Zuid,
  Team Merksem, Team Antwerpen Noord.

Een team bestaat uit +/- 8 à 12 leerondersteuners.
Elke regio/scholencluster bevat 7 à 10 scholen.

Daarnaast is er een focusteam waarbij focusondersteuners procesgericht of vanuit een specifieke expertise met collega's op een school aan de slag gaan. 

In volgende scholen zijn we actief:

Inclusie in het onderwijs

 • Inclusief onderwijs is onderwijs waarin kinderen vanuit verschillende achtergronden, mét en zonder beperkingen samen spelen, werken en leren.

 • We versterken de onderwijskwaliteit voor iedereen, ongeacht hun achtergrond of individuele behoeften.

 • Obstakels worden weggenomen door aanpassingen te bieden en de nadruk te leggen op volwaardige participatie van alle leerlingen.

 • Gezamenlijk werken we aan methoden om inclusie in het onderwijs te bevorderen.

Leersteun op maat

 • Leersteun wordt geboden zo lang als nodig, maar niet langer dan nodig.

 • Vertrekkende vanuit de leervraag van de leerkracht ligt de focus van leersteun op het versterken van zowel de context als de leerling zelf.

 • Specifieke barrières worden aangepakt, zowel voor de leerling als voor de leerkracht of het team.

 • We focussen op wat op dat moment het meest nodig is voor zowel de individuele leerling, de leerkracht als het schoolteam.

Professionaliseren

 • Werk maken van professionaliseren en leren van elkaar behoort tot onze cultuur.

 • Door middel van ontwikkelweken zetten we in op samen professionaliseren met onze scholen.

 • Kwaliteitsvol ontwikkelen en leren gebeurt in partnerschap, met geloof in groei door reflectie en samenwerking.

 • Een lerende netwerkorganisatie wordt nagestreefd, volgens de missie, visie en uitgangspunten van het Leersteundecreet.

 • Er wordt aandacht besteed aan vier expertisevelden: coaching, inclusie, onderwijskundige- en handicapspecifieke expertise.

Werkingsprincipes

 • Onze flexibele inzet van uren zorgt ervoor dat individuele behoeften effectief kunnen worden aangepakt.

 • Leersteun wordt geboden door een multidisciplinair team met een breed aanbod aan expertise om leerlingen te ondersteunen.

 • Er wordt nauw samengewerkt met externe partners en organisaties, waardoor een geïntegreerde aanpak mogelijk is.

 • Teamleden werken gezamenlijk aan het verbeteren van hun vaardigheden en kennis.

bottom of page