top of page

Klachtenprocedure

Binnen VOKAN proberen we om kwalitatieve en doelgerichte ondersteuning aan te bieden aan elk kind. Daarbij werken we nauw samen met de scholen en nemen we ook deel aan het overleg met de ouders, het CLB en andere betrokken zorgverstrekkers. Ondanks dit voornemen kan het natuurlijk altijd gebeuren dat u niet tevreden bent met de geboden oplossing of vragen hebt bij onze aanpak. Ook dan willen we beschikbaar blijven voor overleg. Met behulp van de onderstaande knop kunt u de details van onze klachtenprocedure raadplegen.

bottom of page