MISSIE

Iedereen zonder uitzondering, telt en doet mee!

Onze missie is gefundeerd op het geloof dat iedereen het potentieel heeft om te leren en te excelleren, ongeacht hun achtergrond, vaardigheidsniveau of uitdagingen.

Vanuit een gezamenlijke inzet streven we ernaar om iedereen optimaal te laten groeien vanuit individuele mogelijkheden, met het oog op volwaardige participatie. Hierbij gaan we niet uit van de norm maar leggen we de focus op het eigen functioneren, de veerkracht en het welbevinden van elk kind, elke leerkracht en de groep waarvan ze deel uitmaken.

Gezamenlijk streven we naar een sterke leeromgeving waarin scholen bekwaam worden in het benutten en waarderen van de specifieke talenten van alle kinderen als vertrekpunt. Dit alles binnen een positieve sfeer, gebaseerd op diversiteit, met als doel de transitie naar echte inclusie.

Om deze verandering in het onderwijslandschap te bewerkstelligen, streven we ernaar om de beste aspecten in zowel leerlingen als leerkrachten naar voren te brengen en volop kansen te bieden voor groei. Uitwisseling, dialoog, ontmoeting en verbinding zijn essentiële begrippen in het gehele proces.

Het is onze ambitie om leerlingen en leerkrachten te empoweren en te laten samenwerken, zodat zij maximale ontwikkeling ervaren in. Het is van cruciaal belang dat alle partners gezamenlijk en in harmonie rondom de leerling staan, waarbij zij samen de nodige ondersteuning bieden.

Leersteuncentrum VOKAN vzw
Pastorijstraat 6
2930 BRASSCHAAT
BE0802.904.335

 

 

Tel: +32 3 283 80 01

info@vokan.be