VOKAN

Samen puzzelen aan inclusie in het onderwijs
flowerpot-2756428_640

In deze bijzonder moeilijke tijden, willen we toch verder blijven inzetten op de samenwerking met leerkrachten, het partnerschap met de ouders, de betrokkenheid van de jongeren en de kracht van het netwerk. Samen kunnen we tegemoetkomen aan de diversiteit in onze scholen.

In de draaiboeken van de overheid wordt aangegeven dat ondersteuners tot de groep van essentiële derden behoren. Ondersteuners kunnen dus de ondersteuningstrajecten verderzetten op de scholen. Zij nemen de nodige maatregelen rond veiligheid en vragen ook aan de scholen om hiermee rekening te houden. Ondersteuners moeten zich momenteel beperken tot 1 of maximaal 2 scholen per week. Verschuivingen in trajecten zijn soms wel noodzakelijk uit veiligheidsoverwegingen: een andere ondersteuner, een andere frequentie, online in plaats van in de school, … We rekenen op ieders begrip hierbij.

 

In principe zijn ouders momenteel niet toegelaten op de scholen. We vragen dan ook bijzondere aandacht voor het plannen van overleg met verschillende partners, om ook hier samen te gaan kijken op welke manier overleg en zinvol kan plaatsvinden. 

#SAMENSTERK

Partnerschap

Geloof in groei

Kwaliteit van ondersteuning

Nieuws heet van de naald

PROZA

Een extra projectjaar geeft ook ruimte… ruimte om iets uit te proberen, om te proeven en te ontdekken… We lazen in het rapport van de commissie Struyf, die een evaluatie opmaakte van de ondersteuningsnetwerken  in Vlaanderen, dat ondersteuning onvoldoende verankering vindt in de scholen op fase 0 en 1. Daarnaast zien we, meer dan ooit, dat Corona de diversiteit in onze klassen heeft blootgelegd. De beginsituatie in september a.s. zal er hoe dan ook niet meer uitzien als voorheen. We worden als onderwijspartners collectief op scherp gezet! Met deze realiteit in ons achterhoofd plannen we met al onze partners (scholen, CLB, pedagogische begeleiding en ondersteuningsteams), naast onze huidige werking, een proeftuin op te zetten:  PROZA, onze PRoeftuin Ondersteuningsnetwerken Zorgbeleid regio Antwerpen.  We willen inzetten op een verbindende samenwerking met alle betrokken partners die verder gaat dan het naast elkaar leggen van inzichten. We bouwen daarom aan een proeftuin, om vanuit de noden die we nu voelen bij het ondersteunen van leerlingen op fase 2 en 3, scholen ook mee te versterken op fase 0 en 1.

Hier kan je nog meer informatie terugvinden over het PROZA project.

Nieuwsbrieven
Recente documenten

Kwaliteitsvolle ondersteuning daar gaan we voor

0
Scholen
0
Ondersteuners
0
Ondersteuningsvragen

Ons werkingsgebied

Je kan onze ondersteuners tegenkomen van Hoogstraten tot Lier, van Stabroek tot Malle, van Essen tot Wommelgem. Hieronder zie je een kaart waar onze ondersteuners momenteel aan het werk zijn. Ons team is onderverdeeld in kleinere teams die allemaal een eigen kleur hebben gekregen.