VOKANSamen puzzelen aan inclusie in het onderwijs 

Ondersteuning is….

 • Vraaggestuurd
  • De school (in overleg met CLB en ouders) stelt ondersteuningsvraag aan VOKAN
 • Flexibel
  • Zo lang als nodig, niet langer dan nodig
  • Kan starten in de loop van het schooljaar
  • Wisselende ondersteuner afhankelijk van de hulpvraag
 • Op maat
  • Zichtbaar tot op de klasvloer
  • Leerkrachtgericht
  • Teamgericht
  • Leerlinggericht
 • Laagdrempelig

Wie krijgt ondersteuning?

 • Vanuit VOKAN
  • Leerlingen van het basisaanbod (voorheen type 1 en type 8)
  • Leerlingen met gedrags- en/of emotionele problemen (type 3)
  • Leerlingen met een STOS-problematiek (spraak-taal-ontwikkelingsstoornis) (type 7 STOS)
  • Leerlingen met een autismespectrumstoornis (type 9)
  • Leerlingen met een matige tot ersntige verstandelijke beperking (type 2)
 • Vanuit bestaande diensten uit BuO
  • Leerlingen van de types 4, 6, 7 (auditief)

Waar staan we voor?

 • Ontwikkeling mogelijk maken
  • van en met alle partners
  • vanuit diversiteit, mogelijkheden en motivatie
  • blijvend leren 
 • Samen
  • in relatie met leerkracht, leerling en ouders
  • elkaar inspireren
  • iets nieuws creëren
 • Verbinden

Vragen?

 • ondersteuningsnetwerk@vokan.be