VOKAN

Samen puzzelen aan inclusie in het onderwijs
flowerpot-2756428_640
Beste ouder, directeur, leerlingbegeleider, leerkracht, partner, 
 
Vorige week presteerde onze overheid het om maar liefst 4 keer de maatregelen voor ondersteuningsnetwerken voor de laatste schoolweek aan te passen. Opnieuw mogen we onze planning aanpassen. Het hoeft geen betoog dat we langs alle zijden luidkeels dit hallucinant gebrek aan logica, eensgezindheid en begrip hebben aangeklaagd. 
Bij deze willen we niet nalaten van jullie te danken voor de hartverwarmende reacties van scholen en ouders naar aanleiding van de communicatie dat ondersteuners enkel nog digitaal mochten werken. Jullie stem werd gehoord. 
De laatste week voor de paasvakantie mogen we fysiek ondersteunen in de kleuterscholen en voor de leerlingen in het secundair die examens op school hebben. 
Naast de fysieke ondersteuning, blijven al onze ondersteuners in de week van 29 maart tot 2 april ter beschikking voor digitale ondersteuning (oudercontacten, overleg met leerkrachten, leerlingen, ondersteuning bij examens, klassenraden,…) om samen met jullie school én alle betrokkenen zorg te dragen voor de leerlingen met specifieke noden, hun ouders, hun leerkrachten, .. voor elkaar!   

 

Partnerschap

Geloof in groei

Kwaliteit van ondersteuning

Nieuws heet van de naald

PROZA

Een extra projectjaar geeft ook ruimte… ruimte om iets uit te proberen, om te proeven en te ontdekken… We lazen in het rapport van de commissie Struyf, die een evaluatie opmaakte van de ondersteuningsnetwerken  in Vlaanderen, dat ondersteuning onvoldoende verankering vindt in de scholen op fase 0 en 1. Daarnaast zien we, meer dan ooit, dat Corona de diversiteit in onze klassen heeft blootgelegd. De beginsituatie in september a.s. zal er hoe dan ook niet meer uitzien als voorheen. We worden als onderwijspartners collectief op scherp gezet! Met deze realiteit in ons achterhoofd plannen we met al onze partners (scholen, CLB, pedagogische begeleiding en ondersteuningsteams), naast onze huidige werking, een proeftuin op te zetten:  PROZA, onze PRoeftuin Ondersteuningsnetwerken Zorgbeleid regio Antwerpen.  We willen inzetten op een verbindende samenwerking met alle betrokken partners die verder gaat dan het naast elkaar leggen van inzichten. We bouwen daarom aan een proeftuin, om vanuit de noden die we nu voelen bij het ondersteunen van leerlingen op fase 2 en 3, scholen ook mee te versterken op fase 0 en 1.

Hier kan je nog meer informatie terugvinden over het PROZA project.

Nieuwsbrieven
Recente documenten

Kwaliteitsvolle ondersteuning daar gaan we voor

0
Scholen
0
Ondersteuners
0
Ondersteuningsvragen

Ons werkingsgebied

Je kan onze ondersteuners tegenkomen van Hoogstraten tot Lier, van Stabroek tot Malle, van Essen tot Wommelgem. Hieronder zie je een kaart waar onze ondersteuners momenteel aan het werk zijn. Ons team is onderverdeeld in kleinere teams die allemaal een eigen kleur hebben gekregen.