Wat is Vokan?

samenwerken

 

95 scholen voor basisonderwijs en 49 scholen voor secundair onderwijs vormen samen met 7 scholen buitengewoon basisonderwijs  en 5 scholen  buitengewoon secundair onderwijs, CLB en pedagogische begeleiding het ondersteuningsnetwerk ‘VOKAN’ : VoorKempen Antwerpen-Noord. Dit in partnerschap  met ouders, MFC, CAR en andere externe diensten.

VOKAN-wordle


Ondersteuning is....

 • Vraaggestuurd
  • De school (in overleg met CLB en ouders) stelt ondersteuningsvraag aan VOKAN
 • Flexibel
  • Zo lang als nodig, niet langer dan nodig
  • Kan starten in de loop van het schooljaar
  • Wisselende ondersteuner afhankelijk van de hulpvraag
 • Op maat
  • Zichtbaar tot op de klasvloer
  • Leerkrachtgericht
  • Teamgericht
  • Leerlinggericht
 • Laagdrempelig


Wie krijgt ondersteuning?

 • vanuit VOKAN
  • basisaanbod, leerlingen met gedrags-/emotionele problemen (type 3), STOS (spraak-taal-ontwikkelingsstoornis), autismespectrumstoornis (type 9).
  • type 2
 • vanuit bestaande diensten uit BuO
  • Type 4, 6, 7 (auditief)

 

Waar staan we voor?

 • Ontwikkeling mogelijk maken
  • van en met alle partners
  • vanuit diversiteit, mogelijkheden en motivatie
  • blijvend leren
    
 • Samen
  • in relatie met leerkracht, leerling en ouders
  • elkaar inspireren
  • iets nieuws creëren
  • verbinden

 

Vragen?

 • ondersteuningsnetwerk@vokan.be