VOKAN

Samen puzzelen aan inclusie in het onderwijs

Beste ouder, directie, (zorg-)leerkracht, CLB-medewerker, en alle belangrijke partners die we hier nog vergeten te vermelden,

Onze ondersteuners hebben ook dit schooljaar weer het beste van henzelf gegeven. Samen met alle betrokken partners zorgen we voor diversiteit in onze scholen. Het einde van het schooljaar nadert. Tijd dus om samen te reflecteren over wat werkt, over welke zorg op maat (nog) nodig is of wie op eigen benen verder kan. We zetten deze laatste periode dus graag nog even kracht bij om op 1 juli dan even de pauzeknop te kunnen indrukken.

Op 1 september staan we opnieuw klaar om te bekijken waar ondersteuners een steentje kunnen bijdragen in het vormgeven van diversiteit in onze scholen.

Het VOKAN-team

Partnerschap

Geloof in groei

Kwaliteit van ondersteuning

Nieuws heet van de naald

VOKAN zet in op OUDERPARTICIPATIE!

Dit schooljaar zetten onze ondersteuners extra in op het betrekken van onze ouders bij een ondersteuningstraject van hun kind. Zij kennen hun kind immers het best.

Ouders als partner, samen rond de tafel … daar dromen we van. Welke vragen of bezorgdheden hebben ouders? Wat werkt best voor hun zoon of dochter? Hier zijn wij heel benieuwd naar!

Mama, papa, neem gerust een kijkje in onze brochure om onze werking te leren kennen.

Het filmpje toont waarvan we dromen rond ouderparticipatie.

 
Nieuwsbrieven

Kwaliteitsvolle ondersteuning daar gaan we voor

0
Scholen
0
Ondersteuners
0
Ondersteuningsvragen