Informatiepunt

Hier kan u terecht voor leerlingen die reeds beschikken over een GC-verslag, OV4-verslag of een IAC-verslag.  

Voor andere vragen kan u zich wenden tot de school of het CLB.