Welke kinderen kunnen ondersteuning krijgen?

 • Vanuit VOKAN
  • Leerlingen van het basisaanbod (type BA)
  • Leerlingen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking (type 2)
  • Leerlingen met gedrags- en/of emotionele problemen (type 3)
  • Leerlingen met een motorische beperking (type 4)
  • Leerlingen met een auditieve beperking (type 7 auditief)
  • Leerlingen met een spraak-taal-ontwikkelingsstoornis (type 7 STOS)
  • Leerlingen met een autismespectrumstoornis (type 9)
 • Vanuit een samenwerkingsverband met een expertisecentrum
  • Leerlingen met een visuele beperking (type 6)

Leersteuncentrum VOKAN vzw
Pastorijstraat 6
2930 BRASSCHAAT

 

 

Tel: +32 3 283 80 01

info@vokan.be